Adopteer een Compaan voor €299,-

Uw bijdrage wordt bijgeschreven op een projectenrekening van MKB-Deventer. MKB-Deventer garandeert dat de gelden die worden ontvangen op deze rekening uitsluitend worden aangewend ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en in het bijzonder voor de aanschaf van tablet ten behoeve van ouderen.

U kunt bij het leveren van een bijdrage aangegeven of de bijdrage ten goede dient te komen aan een inwoner van Deventer of Zutphen.

Mocht vanuit de betreffende plaats geen vraag zijn naar tablets, dan zal uw bijdrage in Deventer resp. Zutphen worden gebruikt ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen in meer algemene zin.

Tussenstand Deventer

Vraag

110

Aanbod

106

Tussenstand Zutphen

Vraag

50

Aanbod

41